Menu
SVAZEK OBCÍ 1866
Mikroregion„Svazek obcí 1866“

Členské obce

Vysokov

Pomník myslivec - Vysokov

Obec Vysokov leží 3 km západně od města Náchoda. Je to vesnice se čtyřmi sty obyvateli, kteří žijí v domech a chalupách postavených převážně na stráních hlubokého údolí. Členitý terén má značný spád (obávaný Vysokovák), je pravděpodobné, že právě poloha obce dala vesnici jméno. Za dobrého počasí se návštěvníkům nabízejí krásné výhledy na panorama Krkonoš a Orlických hor.

Vysokov je obcí velkých kulturních a společenských tradic. Již od počátku dvacátého století zde působily dva divadelní spolky (Korunový a Vrchlický). Slavnou érou byly vysokovské estrády pro dospělé i děti, pod vedením pana Jaroslava City. První filmové pokusy vysokovských amatérů, vyústily v dnešní slavný filmový festival Vysokovský kohout. Na podzim v roce 2002 proběhl již 35. ročník. Do Vysokova se sjíždějí filmaři z celých Čech i ciziny. Vysokov je jediným místem, kde se mezinárodní festival pořádá na vesnici.

Obec úzce spolupracuje na rozvoji regionu s okolními obcemi. Od roku l999 je členem „Svazku obcí l866“, který sdružuje obce Červenou Horu, Provodov-Šonov, Slatinu nad Úpou, Studnici, Vysokov a Žernov.

Historie obce Vysokov

Ves vznikla jako osada při pomezní stezce, která vedla z českých zemí do tehdejšího Pruska. První zmínka o Vysokově pochází z roku 1465. Písemné zprávy dokládají, že r. 1488 koupil vysokovský dvůr Jan z Krucemburka. Na opevnění náchodského hradu byl v roce 1633 přivážen kámen z vysokovských lomů. V obci byly písníky a pracovala zde vápenka i cihelna.

Venkovští obyvatelé byli v průběhu dějin sužováni mnohými válkami. Nejsilněji ve válce prusko-rakouské v roce 1866, kdy právě na území Vysokova došlo k prvnímu střetnutí vojsk. V okolí se nachází množství malých i velkých pomníků s hroby vojáků nejrůznějších hodností i národností. K nejnavštěvovanějším patří pískovcový pomník „Myslivce“ od sochaře Quido Kociána s verši J.Vrchlického. Pomník je věnován padlým českým vojákům 6.praporu polních myslivců. Na protějším okraji vesnice se nachází nejmohutnější památka, třináct metrů vysoký žulový jehlanec s ležícím lvem z bílého kamene. V roce 1998 byla otevřena naučná stezka, která začíná na Státním zámku v Náchodě, prochází Vysokovem a končí u železniční stanice ve Václavicích. Devět zastávek této naučné stezky seznamuje návštěvníky s nejdůležitějšími momenty střetů prusko-rakouských armád na tomto území.

Významnou událostí, která poznamenala rozvoj obce, byla v letech 1873 – 1875 stavba železnice. Vysokovský most stavěli Italové, stavební práce zkomplikovalo špatné podloží, které donutilo stavebníky udělat základy tak hluboké, jako je výška mostu.

Dominantou obce je kaplička, postavená ve 30. letech dvacátého století. V roce 1947 bylo na kopci Ovčáku založeno místním aeroklubem letiště, které zde fungovalo do roku 1961. Od roku 1990 je opět využíváno k původním účelům. Zdejší letecké dny jsou atraktivní podívanou. Spolkovou činnost v obci podporuje Osvětová beseda Vysokov, dobrovolní hasiči, Červený kříž a TJ Náchod. Popularitu v širokém okolí si získal vysokovský „Pohádkový les“, který je již několik let za účasti místních obyvatel každoročně v červnu připravován pro malé i velké diváky.

Přírodní a kulturní zajímavosti

 • pomník války l866 „Myslivec“ 
 • pomník války 1866 „Jehlanec na paměť padlým kyrysníkům“
 • naučná stezka „Po stopách války l866“ Náchod – Vysokov – Václavice
 • kaplička nanebevzetí Panny Marie
 • drobné pomníčky a kříže 
 • cyklotrasa KČT č. 4056 „Po stopách bojů l866“ v celkové délce 26 km 

Tipy na výlety do blízkého okolí

 • národně přírodní a národně kulturní památka Babiččino údolí s ratibořickým zámkem
 • Muzeum Boženy Němcové a Textilní muzeum, Barunčina škola (Česká Skalice)
 • renesanční zámek a muzejní expozice „Dějiny Náchoda a Náchodska (Náchod)
 • vojenská pevnost Dobrošov z let 1935–38, Jiráskova chata na Dobrošově
 • kostel sv. Václava a pomníky války prusko-rakouské z roku 1866 (Václavice)
 • ráj rybářů a milovníků vodních sportů Rozkoš 
 • minerální pramen železito-uhličité kyselky ve Třtici
 • městská památková rezervace, muzeum a zámek v Novém Městě nad Metují

Turistické informace

Informační centrum v České Skalici tel: 491 453 870 e-mail: info.cs@seznam.cz
Prodej map a turistických průvodců: Obecní úřad Vysokov

http://www.vysokov.cz