Menu
SVAZEK OBCÍ 1866
Mikroregion„Svazek obcí 1866“

Členské obce

Provodov Šonov

Provodov - Šonov

Provodov - Šonov

Správní území obce Provodov – Šonov s 1014 obyvateli, je složeno z pěti historicky samostatných částí; Kleny (102), Provodov (287), Šeřeč (18), Šonov (539) a Václavice (68). Do roku 1968 k nim patřil i Domkov, zatopený vodním dílem Rozkoš (kolaudace v roce l97l). Současný život v obci je poznamenán nejen rozvojem cestovního ruchu, ale i působením několika menších firem, které poskytují práci i služby místním obyvatelům. Krásná příroda, kulturní památky, možnost koupání a provozování vodních sportů, hustá síť turistických stezek i cyklotras přivádí do těchto míst spousty turistů. Naleznete zde prostředí pro ideální rodinnou rekreaci. Vřelé přijetí ve venkovských hospůdkách s dobrým jídlem, pitím a sousedským posezením naleznete v Klenech, Provodově, Šerči a v Šonově.

Obec Provodov – Šonov úzce spolupracuje na rozvoji regionu s okolními obcemi. Od roku l999 je členem „Svazku obcí l866“, který sdružuje obce Červenou Horu, Provodov-Šonov, Slatinu nad Úpou, Studnici, Vysokov a Žernov.

Historie obce Provodov – Šonov

První zmínku o obci nalézáme v Kosmově kronice, kde pražský děkan popisuje sněm a volbu pražského biskupa na vrchu Dobenina (1068). Na místě středověké osady vyrostla v roce l786 ves Václavice, pojmenovaná podle románsko-gotického kostelíka. Listinou z roku l253 přeložil král Přemysl Otakar II. výroční trhy z Provodova do Police. I název na obchodní stezce dokládá, že místní obyvatelé „prováděli“ kupce a vojska nepropustnými hvozdy zemskou bránou do Kladska. Provodov, Šeřeč i Dobenín patřily v l5.století břevnovským benediktinům ( les „Mnichovec“), a proto tyto obce husité napadli a zpustošili, včetně kostela sv.Václava.

Počátky obce Šonov datuje kronikář V. Hencl s odvoláním na premonstráta Bohumíra Dlabače do l6.století. Tehdy se jako pánové ze Šonova psali učitelé na latinské škole v Českém Brodě Jan Vilém Šonovský (l540-l554) a Jan Šonovský (1600-1611).

Dne 27.června l866 se v okolí obce odehrála jedna z nejdramatičtějších bitev novověku mezi pruskými a rakouskými vojsky. Desítky pomníků i prostých křížů dodnes připomínají zmařené lidské životy.

Po sloučení obcí Provodov a Šonov v roce 1985 vznikla mezi městy Česká Skalice, Náchod a Nové Město nad Metují rozsáhlá obec o rozloze 2 250 ha. Od roku l999 má svůj znak s břevnem o šesti sucích pod zlatou hlavicí biskupské berly.

Dnes je obec vyhledávána jako rekreační a rybářské středisko v blízkosti nádrže Rozkoš s nabídkou služeb, občerstvení, ubytování a sportovního vyžití.

Přírodní a kulturní zajímavosti

 • cyklotrasa KČT č. 4055, č. 4056 „Po stopách bojů l866“ v celkové délce 26 km
 • Václavice
 • kostel sv. Václava - gotický kostelík ze 13. století
 • pomník VI armádního sboru – nejstarší pomník z války 1866, postavený v roce 1868
 • pomník Orlice – pomník 25. praporu polních myslivců
 • naučná stezka „Po stopách války l866“ Václavice – Vysokov – Náchod
 • Provodov – Šonov
 • nádrž Rozkoš - východočeské moře s rozlohou 800 ha - ptačí rezervace
 • hromadné hroby, pomníky a kříže z války 1866
 • lidová architektura
 • Dubno
 • přírodní rezervace Dubno – nejseverněji položený lužní les, nejvýznamnější naleziště měkkýšů ve východních Čechách (až 70 druhů)
 • pomník Spící lev – pomník z prusko-rakouské války roku 1866 

Tipy na výlety do blízkého okolí

 • národně přírodní a národně kulturní památka Babiččino údolí s ratibořickým zámkem
 • Muzeum Boženy Němcové a Textilní muzeum, Barunčina škola (Česká Skalice)
 • zámek a muzejní expozice „Dějiny Náchoda a náchodska“ (Náchod)
 • minerální pramen železito-uhličité kyselky ve Třtici
 • národní kulturní památka pevnost Dobrošov z let l935 –38 (Náchod)
 • přírodní rezervace Peklo a stylová Bartoňova útulna „Peklo“
 • významné pomníky války l866 ve Vysokově
 • městská památková rezervace, muzeum a zámek v Novém Městě nad Metují

Turistické informace

Informační centrum v České Skalici tel: 491 453 870 e-mail: info.cs@seznam.cz
Prodej map a turistických průvodců: Obecní úřad Provodov-Šonov

http://www.provodovsonov.cz/

Provodov - Šonov (pohled z Donebína)