Menu
SVAZEK OBCÍ 1866
Mikroregion„Svazek obcí 1866“

Členské obce

Slatina nad Úpou

Lávka pod Boušínem

Obec Slatina nad Úpou se nachází ve střední části okresu Náchod, patří do předhůří Krkonoš. Je rozložena v kotlině asi 2 km dlouhé, v nadmořské výšce mezi 360–400 m. Vesnice vždy patřila mezi větší zemědělské obce. Její název je odvozen od slatin a močálů, které se nacházely v blízkém okolí. V roce 1904 byl podle řeky Úpy, která obcí protéká, upřesněn místní název na Slatina nad Úpou. Součástí vesnice jsou osady Boušín a Končiny. Obec má charakter venkovské zástavby, trvale zde žije okolo 300 obyvatel. V poslední době se stává spíše místem vyhledávaným k rekreaci, mnoho chat a chalup je obydleno přechodně.

Na zdravém vývoji obce se kromě obecního úřadu podílejí místní zájmové organizace a to především Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecké sdružení Boušín. V roce 2002 SDH oslavil 120. výročí od svého založení. Obyvatelé obce i chalupáři projevují velkou úctu k tradicím, dodnes se tu setkáte například s oslavou dožínek o posvícení v boušínském kostele. Z občanské vybavenosti je k dispozici obecní úřad, knihovna, pošta, prodejna potravin, místní hostinec, venkovní parket a hasičská zbrojnice.

Obec Slatina nad Úpou úzce spolupracuje na rozvoji regionu s okolními obcemi. Od roku 2002 je členem „Svazku obcí l866“, který sdružuje obce Červenou Horu, Provodov-Šonov, Slatinu nad Úpou, Studnici, Vysokov a Žernov.

Historie obce Slatina nad Úpou

Místo původně patřilo ke hradu Vízmburk, vystavěném při řece Úpě v druhé polovině 13. století. Vlastnil jej rod pánů, který nosil v erbu zlatý třmen v modrém štítě. K ochraně obchodní stezky, vedoucí z Čech do Polska, byly nedaleko budovány i další hrady Červená Hora a Rýzmburk.

Počátky obce sahají do 15. století. Nejstarším místem je osada Boušín, která vznikla již v druhé polovině 12. století. Název má podle svého zakladatele Bohuše, kastelána kladského. Boušínský kostel Navštívení Panny Marie, je poprvé připomínán jako farní roku 1350. Byl několikráte přestavován, nynější barokní podoba pochází z roku 1682 – 1692. Stavbu zadal a financoval náchodský kníže Lorenzo Piccolomini. Vdova po něm, Anna Viktoria, nechala postavit ke kostelu v letech 1728 -30 faru. Zde v letech 1848-50 působil vlastenecký kněz, první kronikář Náchodska, Josef Myslimír Ludvík. Ke kapličce se zázračným pramenem, nacházející se ve stráni pod boušínským kostelíčkem, se váže pověst, kterou uvádí ve své Babičce i Božena Němcová. Tato naše slavná spisovatelka vyrůstala v nedalekých Ratibořicích.

Působivou stavbou, kterou v obci nalezneme dodnes, je dřevěná roubená zvonice z l8. století. Stavba byla zbudována na starších základech, protože písemná zmínka o zavěšení prvního zvonu pochází již z roku 1550.

Pověst o zázračné boušínské studánce

Tato pověst se váže k roku 1434, kdy měl Boušín v držení Jan Litobořský z Chlumu, seděním na Turyni. Pověst je vylíčena takto: „Tam, kde je dnešní fara, stával před časy dvorec turyňského pána. Často sem dojížděl s malou dceruškou. Nebe dalo jí krásu, ale nemoc vzala ubohé se sluchem i řeč. Ovečky však jí rozuměly a ovčákův pes četl jí z očí. Jednou, když ji zlákalo jaro, vydala se k ovečkám sama. Cesta jí vedla, ale také svedla a zavedla v prales nad divou řekou. Temných hlubin se bála, ale studánka ve stráni ji zvábila, pramen osvěžil a když zvedla ruce k prosebnému „Zdrávas“, aby ji Svatá Paní z lesů vyvedla, stal se div. Hluchá slyší, jak němé dosud rty šeptají živá slova. Za štěkotem běží z lesa ven, slyší zvonky oveček a na žasnoucího pastuchu radostně volá: „Bárto, Bárto!“ Na poděkování zázračného uzdravení daroval turyňský pán dvorec i s poplužím záduši a vybudoval na Boušíně mariánskou svatyni.“

Přírodní a kulturní zajímavosti

 • roubená zvonice z poloviny 18. století
 • morový sloup Panny Marie 
 • boušínský kostel Navštívení Panny Marie se starou farou
 • kaplička se zázračnou studánkou na Boušíně 
 • lidová architektura v obci (42 objektů)
 • cyklotrasa KČT č. 4056 „Po stopách bojů l866“ v délce 26 km
 • cyklotrasa KČT č. 4018 „Okruh Boženy Němcové“ v délce 35 km 

Tipy na výlety do blízkého okolí

 • národně přírodní a národně kulturní památka Babiččino údolí s ratibořickým zámkem
 • zříceniny hradů Rýzmburk, Červená Hora a Vízmburk
 • Barunčina vyhlídka s posezením v přírodě
 • Turyň – místo kde stávala tvrz
 • Havlovice – rodiště Pátera Josefa Regnera (postava z Jiráskovy kroniky U nás)
 • minerální pramen železito-uhličité kyselky ve Třtici
 • Muzeum Boženy Němcové a Textilní muzeum, Barunčina škola (Česká Skalice)
 • ráj rybářů a milovníků vodních sportů nádrž Rozkoš 
 • rekreační rybníky Špinka a Brodský (u Červeného Kostelce)

Turistické informace

Informační centrum v České Skalici tel: 491 453 870 e-mail: info.cs@seznam.cz
Prodej map a turistických průvodců: Obecní úřad Slatina nad Úpou

http://www.slatinanadupou.cz/