Menu
SVAZEK OBCÍ 1866
Mikroregion„Svazek obcí 1866“

Členské obce

Studnice

Studnice

Obec Studnice je tvořena částmi: Bakov, Řešetova Lhota, Starkoč, Studnice, Třtice, Všeliby a Zblov. Celé území zaujímá plochu l050 ha a žije zde kolem l000 obyvatel. Malebné okolí, přírodní zajímavosti, lidová architektura, historické památky, udržování lidových zvyků, výborné pohostinské služby a bohatý společenský život v obci, poskytují dobrou půdu pro rozvoj turistiky, cykloturistiky a služeb cestovního ruchu. Dodnes se zde udržují lidové tradice jako je vynášení Morany, velikonoční koledování, pálení čarodějnic, pouť, dětský den, posvícení, Mikulášská nadílka, adventní koncerty, setkání pod vánočním stromem na návsi, ostatky s maškarním průvodem, plesy a další společenské akce. O tom, že život v obci jde správným směrem, svědčí výborné umístění v regionální i celorepublikové soutěži „Vesnice roku“ v letech l997 – l999, 2004 a 2005. Studnice se také zajímá o spolupráci s okolními obcemi. Byla iniciátorem vzniku mikroregionu „Svazku obcí l866“, který od roku l999 sdružuje obce Červenou Horu, Provodov-Šonov, Slatinu nad Úpou, Studnici, Vysokov a Žernov.

Historie obce Studnice

Místní jméno Studnice se odvozuje od studny s pramenitou vodou uprostřed obce. První zmínka pochází z roku l438 a nejstarším majitelem byl Jan Straka z Nedabylic, věrný stoupenec husitů a přítel hejtmana Jana Koldy ze Žampachu. Po pobělohorských konfiskací (l638) se majitelé měnili, až Studnice připadla náchodskému panství (1787). Historická budova tvrze byla v roce l789 přestavěna na faru, kde pobýval historik J.M.Ludvík. V roce l975 ji od církevního úřadu koupila paní Jarmila Hassan Abdel Wahab, která se snažila vrátit tvrzi její původní vzhled. Tvrz je od roku 1998 ve vlastnictví obce Studnice. Po dokončení rekonstrukce v roce 2000 zde sídlí obecní úřad, knihovna s internetem, kancelář mikroregionu s Centrem celoživotního vzdělávání a mateřské centrum Vydrýsek.

Bakov – je připomínán od roku l790, jako součást náchodského panství. V letech l849 – l960 patřil k obci Řešetova Lhota, společně s ní přešel od roku l960 ke Studnici.

Řešetova Lhota – původně ves rýzmburského panství, ležící v údolí potoka Olešnice, připomínána od roku l542. Později v držení Straků, v roce 1787 byla přikoupena k náchodskému panství, od roku l960 připojena ke Studnici.

Strakoč – první zmínka z roku 1545. Nacházejí se zde památky na válku 1866, byla zde vybudována přestupní železniční stanice. Od roku l880 do roku l900 byla součástí obce Studnice, pak samostatnou obcí. V letech l960 – l985 patřila k obci Vysokov a v roce l990 byla opět připojena ke Studnici.

Třtice - jako zemanské sídlo je prvně zaznamenáno v roce l43l, později ve vlastnictví Straků z Nedabylic. Od roku 1960 součástí obce Studnice. V lukách za vsí je jedinečný pramen železito – uhličité kyselky.

Všeliby – první zmínka o vsi, patřící k hradu Červená Hora, je z roku l406. Později se staly Všeliby součástí rýzmburského, od roku l60l náchodského panství. V roce l990 připojeny ke Studnici.

Zblov – připomínán od roku l409, jako součást zboží patřícího k tvrzi v Miskolezích, později je připojen k náchodskému panství. Od roku l880 je součástí Studnice.

Přírodní a kulturní zajímavosti

 • areál tvrze ve Studnici nejstarší sídelní útvar (dnešní sídlo obecního úřadu)
 • kostel sv.Jana Nepomuckého ve Studnici
 • Sbor církve československé husitské ve Studnici
 • minerální pramen železito – uhličité kyselky ve Třtici
 • lidové stavby v obci Bakov, Řešetova Lhota, Starkoč, Všeliby a Zblov
 • cyklotrasa KČT č.40l8 „Okruh Boženy Němcové“ v celkové délce 35 km 
 • cyklotrasa KČT č. 4056 „Po stopách bojů l866“ v celkové délce 26 km 

Tipy na výlety do blízkého okolí

 • národně přírodní a národně kulturní památka Babiččino údolí s ratibořickým zámkem
 • rýzmburský vyhlídkový altán nad řekou Úpou (obec Žernov)
 • zříceniny hradů Červená Hora, Rýzmburk a Vízmburk
 • boušínský kostelíček P.Marie a studánka se zázračnou vodou (obec Slatina nad Úpou)
 • Muzeum Boženy Němcové a Textilní muzeum, Barunčina škola (Česká Skalice)
 • zámek, muzejní expozice „Dějiny Náchoda a náchodska“, pevnost Dobrošov (Náchod)
 • rekreační rybníky Špinka a Brodský
 • kostel sv. Václava a pomníky prusko- rakouské války z roku l866 (Václavice)
 • naučná stezka „Po stopách války l866“ Václavice – Vysokov – Náchod 
 • ráj rybářů a milovníků vodních sportů nádrž Rozkoš

Turistické informace

Informační centrum v České Skalici tel: 491 453 870 e-mail: info.cs@seznam.cz
Prodej map a turistických průvodců: Obecní úřad Studnice

http://www.obecstudnicena.cz/